AGENDA VIERINGEN + Verenigingen Langdorp-Gijmel-Wolfsdonk
Berichtjes, mededelingen aan het parochieblad: MAILEN NAAR:
Sophie Buyck, Oude Mechelsebaan 455. Tel: 016.56.76.71 e-mail: sophie.buyck@telenet.be
 

Misintenties - een mis bestellen

Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een aangevraagde intentie. Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Maar het kan ook om te bidden of te danken voor een gunst.

Intenties kunnen aangevraagd worden op het parochiesecretariaat of via een contactpersoon van de parochie.

Om in het parochieblad opgenomen te worden, moet een intentie minstens 2 weken vooraf aangevraagd worden.
'Last minute'-aanvragen kunnen ook, maar dan wordt de intentie enkel vermeld tijdens de viering zelf.

De prijs voor een gebedsintentie bedraagt €15,00.