Sacramenten

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES

Doopvieringen om 15.00 u. : gebeuren telkens op de eerste zondag van de maand. (telkens in een andere parochie). Doopheer is Paul Van der Stuyft .                      De doopaanvragen dienen zéér tijdig aangevraagd te worden, ten laatste 2 à 3 weken op voorhand.    

Het formulier kan u hier vinden                                                                Doopaanvraag_.doc       Doopaanvraag_.pdf

Het kan ook rechtstreeks gemaild worden naar ni.adams@telenet.be of afgegeven worden op één van de 3 parochiesecretariaten.

2020

DOOPVIERINGEN 

Doopvieringen  Alle doopvieringen starten om 15.00 u.  Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn.   De formulieren staan op de site www.sintpieterlangdorp.be .   Men kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be 
 
2 februari : Sint-Antonius Wolfsdonk

1 maart : Sint-Pieter Langdorp ( onder voorbehoud )

5 april : Fatima-Gijmel

3 mei : Sint-Antonius Wolfsdonk

14 juni : Sint-Pieter Langdorp ( onder voorbehoud )

5 juli : Fatima-Gijmel

2 augustus : Sint-Antonius Wolfsdonk

6 september : Sint-Pieter Langdorp  ( onder voorbehoud )

4 oktober : Fatima -Gijmel

1 november : Sint-Antonius Wolfsdonk

6 december : Sint-Pieter Langdorp
 
Bij Sint-Pieter wordt er telkens " onder voorbehoud” vermeld.  Het al of niet kunnen doorgaan in die kerk hangt van de restauratiewerken af.  In juni wordt de doopviering verplaatst naar de tweede zondag van de maand, omwille van openkerkendag
 
 
Huwelijken:

Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be 

Uitvaarten:

De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken maken met de verantwoordelijke parochiepriester. 

Ziekensacrament:

Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      (Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)  

COMMUNIES EN VORMSEL 2020 

1ste communie Wolfsdonk ZONDAG 3 mei  om10.30 in Wolfsdonk
1st communie Gijmel en Langdorp Hemelvaart 21 mei 11 uur OLV Fatima Gijmel 
Vormsel voor de 3 parochies
Woensdag  26 April in OLV Fatima Gijmel
van 11.00u tot 12.30u