2018 Communies en vormsel 2019-2020

COMMUNIES EN VORMSEL 2020
 
1ste communie Wolfsdonk ZONDAG 3 mei  om10.30 in Wolfsdonk
1st communie Gijmel en Langdorp Hemelvaart 21 mei 11 uur OLV Fatima Gijmel 
Vormsel voor de 3 parochies
Woensdag  26 April in OLV Fatima Gijmel om
11 u tot 12u30