2018 Communies en vormsel 2019-2020

Communies en Vormsel in 2019
 
1 ste communie Wolfsdonk
Zondag 12 MEI om 10.30 ?????in Wolfsdonk
1 ste communie Gijmel en Langdorp Hemelvaart 30 mei 11 uur in OLV Fatima Gijmel
Vormsel voor de 3 parochies ZONDAG 5 MEI in OLV Fatima Gijmel
 
COMMUNIES EN VORMSEL 2020
 
1ste communie Wolfsdonk ZONDAG 3 mei  om10.30 in Wolfsdonk
1st communie Gijmel en Langdorp Hemelvaart 21 mei 11 uur OLV Fatima Gijmel 
Vormsel voor de 3 parochies Woensdag  30 April in OLV Fatima Gijmel